About

Първични,
фотогенични,
козметични,
неприлични,
поетични,
различни и лични.
Впечатления, разсъждения и всякакви споделяния.
Записки на една Кокликота в Америка…

Leave a Reply